دعا


دعا کردن کار جالبیست که انسان ها انجام میدهند تا بلکه به خواسته هایشان برسند

کسانی که دعا میکنند به جای هر شب مسواک زدن میتوانند دعا کنند که دندانهایشان خراب نشود.

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.
مهدی

دعا کردن خوبه ولی برای کسی که کاملا به این عقیده رسیده باشه که وقتی دعا میکنه و تلاش میکنه صددرصد موفق میشه،دلیلش هم تلقین ذهنی هست و نه معجزه و ... پس اینجا کار ذهنه که باعث میشه آدم موفق بشه یا شکست بخوره ولی بعضا حالشون که خراب باشه پناه میبرن به یه چیز که حس امنیت و آرامش بهشون بده


پاسخ
پژی

منظور من چیز دیگری است مهدی جان ...