4php


یکی از پروژه های جذابی ( از نظر خودم بیشتر ) که من انجام دادم پروژه 4php بود که با c++ برای php یک interpreter هر چند خیلی ساده نوشتم که تصمیم داشتم اون رو توسعه بدم و براش jit کامپایلر بنویسم آنهم from scratch

اما زندگی مجالی به من نداد که بتونم این پروژه رو خیلی قوی پیش ببرم و موفقیت هایی که در ذهنم بود رو برای اون کسب کنم. هر چند مبحث jit compile رو تا جاهایی پیش بردم بدون اینکه از پروژه ای آماده و یا ... استفاده کنم. ۴php رو در سن ۲۶ سالگی نوشتم و میدونم که روزی خیلی نزدیک باز با قدرت به اون بر میگردم و اون رو با c و به صورت jit بازنویسی خواهم کرد ...

هر چقدر سنم بالاتر میره قدرت ذهنم بیشتر میشه و میدونم که یک روزی یک پروژه خیلی قوی در این راستا خواهم نوشت. این کار خیلی زمانبر هست ( متاسفانه زمان کافی ندارم ) و خیلی حوصله بر ( تا دلتان بخواهد حوصله دارم ... میتوانم ساعت ها به یک نقطه خیره شوم و فکر کنم بدون اینکه حوصله ام سر برود )

حوصله اش را دارم اما امیدوارم روزی زمانش را هم پیدا کنم تا کمی این علاقه ای که در وجودم هر از چند گاهی مثل یک آتشفشان فعال میشود را خاموش کنم. ( منظورم بیشتر به آرامش رسیدن است )

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.