بهترین راه حل


اگر کسی که php فکر کرد java فکر میکرد دنیای وب انقدر پیشرفت نمیکرد. ( شاید هم دنیا ) اگر راه حلی پیدا کردید که کارتان را راه می اندازد اول به سراغ آن بروید. مسلما آن راه حل بهترین نیست اما کارتان را راه می اندازد و بعدا میتوانید آن را بهبود ببخشید. اگر سعی کردید کاری را به بهترین شکل انجام دهید هیچ وقت آنرا انجام نمیدهید. اما اگر سعی کردید که آنرا انجام دهید آن هم به هر شکلی مطمئن باشید در آخر کارتان خیلی خوب از آب در می آید.

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.
آشنا به عباس

عباس خوشحالم به این نتیجه رسیدی !


پاسخ
پژی

ممنون، خوشحال میشدم اسمت رو مینوشتی !