اسارت


اسیر ها دوست دارن هر چه زودتر زندگیشون بگذره تا آزاد بشن

دوست دارن به آزادی برسن حتی اگر زندگیشون به پایان برسه

اگر زندگیت داره خیلی زود میگذره بدون اسیر هستی

زندگی در اسارت هیچ لذتی نداره و خیلی زود میگذره

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.