جمع با jit


در ادامه متن یک نمونه کد برای جمع دو عدد با روش jit compile گذاشتم

دیدگاه بگذارید

درباره من