Fabrice Bellard Otcc Project as Jit Compiler


یکی از پروژه هایی جذابی که در حال انجام اون هستم نوشتم یک jit compiler هست. بهترین و ساده ترین پروژه هایی که در این زمینه موجود هستند یکی c4x86 هست و دیگری پروژه otcc مربوط به Fabrice Bellard

اضافه کردن jit compile به این پروژه خیلی ساده بود که اون رو در گیت هاب شیر کردم. در حال نوشتن یک Diassembler برای Diassemble کردن هستم که به زودی بعد از تکمیل پروژه اون رو هم در گیت هاب شیر میکنم. پروژه بعدی که مد نظر دارم نوشتن یک assembler ساده و تبدیل assembly x86 به machine code x86 هست.

هنوز بیخیال نوشتن jit compiler نشدم و امیدوارم پروژه ی خوبی از آب در بیاد.

https://github.com/pejman-hkh/otcc-as-jit-compiler

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.